Granty

Nadační Fond sportu a kultury a vzdělávání Prostějov

Vyhlašuje na rok 2024 Granty v oblasti :


Sportu: Pořádání národní soutěže v jakékoliv sportovní disciplíně na území města Prostějova pro handicapované sportovce.

Kultury : Podpora uměleckých projektů mládeže. Cílem je podpořit studentské kolektivy i jednotlivce v pořádání uměleckých projektů (výtvarné umění, hudba, divadlo, alternativní projekty, happeningy, vernisáže atd.).


Vzdělávání: Vydávání almanachů, brožur a publikací s cílem propagovat historii města Prostějova.

Žádost v oblasti Grantu bude řešena přednostně a posuzována jako významnější událost pro nadační fond.

1. Vyhlašovatelem je správní rada nadačního fondu a s vybraným žadatelem bude uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku v rámci grantové oblasti.

2. Podpora je určena pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které mají sídlo v Prostějově nebo jejich aktivita je na území regionu Prostějovska.

3. Minimální částka pro žádost je 1.000.- Kč a maximální částka není stanovena.

4. Povinné náležitosti přihlášky:

 • U právnické osoby : Název organizace, sídlo , IČ
 • U fyzické osoby: Jméno a příjmení , adresa, datum narození
 • Datum podání
 • Podpis statutárního zástupce nebo fyzické osoby
 • Číslo účtu pro zaslání příspěvku

5. Nadační příspěvek není nárokový

6. Termín podávání a místo podání žádosti:

Žádosti se mohou v průběhu celého kalendářního roku a to vždy písemnou formou. Žádost se podává volnou formou s přihlédnutím na bod 9 - specifické podmínky. Součástí žádosti bude i písemný souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Příjem žádostí je na adrese nadačního fondu nebo e-mailové adrese : sekretariat@nadaceprostejov.cz

8. Specifické podmínky: Správní rada při posuzování celkového hodnocení žádosti přihlíží k specifikám jednotlivého žadatele v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Zvláštní důraz je kladen na význam přínosu akce nebo činnosti pro region Prostějov.

Úspěšnost vyhodnocení žádosti bude závislá na uvedení v následujících oblastí:

 • charakteristika akce nebo činnosti
 • finanční náročnost akce nebo činnosti
 • rozpočet akce nebo činnosti
 • použití vlastních prostředků
 • zapojení studentů, občanů, firem a společností do akce nebo činnosti
 • počet účastníků akce nebo celoroční činnosti, podíl dětí, dospělých a seniorů
 • prezentace nadačního fondu
 • zajištění účasti partnerů nadačního fondu
 • případné reference žadatele, internetové stránky

9. O rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku bude žadatel informován do 90 dnů od podání žádosti. Výše příspěvku se nezdůvodňuje.

10. Příjemce finanční podpory se zavazuje po přiznání nadačního příspěvku správní radou uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

11. Nesplnění jakéhokoliv závazku příjemce z titulu uzavřené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku bude mít vliv na posouzení případné další žádosti žadatele.


       Nadační příspěvek

         Vyhlášení nadačního příspěvku


Nadační příspěvek Nadační Fond sportu a kultury a vzdělávání Prostějov

1. Nadační příspěvek je vyhlášen v oblasti podpory sportu, kultury a vzdělávání v regionu Prostějova. Jeho smyslem je rozvíjení sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit ve všech věkových kategorií. Účelem grantu je podpora celoroční činnosti a na jednorázové akce.

2. Vyhlašovatelem je správní rada nadačního fondu

3. Podpora je určena pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které mají sídlo v Prostějově nebo jejich aktivita je na území regionu Prostějovska.

4. Minimální částka pro žádost je 1.000.- Kč a maximální částka není stanovena.

5. Povinné náležitosti přihlášky:

 • U právnické osoby : Název organizace, sídlo , IČ
 • U fyzické osoby: Jméno a příjmení , adresa, datum narození
 • Datum podání
 • Podpis statutárního zástupce nebo fyzické osoby
 • Číslo účtu pro zaslání příspěvku

6. Nadační příspěvek není nárokový

7. Termín podávání a místo podání žádosti:

Žádosti se mohou v průběhu celého kalendářního roku a to vždy písemnou formou. Žádost se podává volnou formou s přihlédnutím na bod 9 - specifické podmínky. Součástí žádosti bude i písemný souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Příjem žádostí je na adrese nadačního fondu nebo e-mailové adrese :

9. Specifické podmínky: Správní rada při posuzování celkového hodnocení žádosti přihlíží k specifikám jednotlivého žadatele v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Zvláštní důraz je kladen na význam přínosu akce nebo činnosti pro region Prostějov.

Úspěšnost vyhodnocení žádosti bude závislá na uvedení v následujících oblastí:

 • charakteristika akce nebo činnosti
 • finanční náročnost akce nebo činnosti
 • rozpočet akce nebo činnosti
 • použití vlastních prostředků
 • zapojení studentů, občanů, firem a společností do akce nebo činnosti
 • počet účastníků akce nebo celoroční činnosti, podíl dětí, dospělých a seniorů
 • prezentace nadačního fondu
 • zajištění účasti partnerů a dárců nadačního fondu a umístění jejich reklam 
 • případné reference žadatele, internetové stránky

10. O rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku bude žadatel informován do 90 dnů od podání žádosti. Výše příspěvku se nezdůvodňuje.

11. Příjemce finanční podpory se zavazuje po přiznání nadačního příspěvku správní radou uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

12. Nesplnění jakéhokoliv závazku příjemce z titulu uzavřené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku bude mít vliv na posouzení případné další žádosti žadatele.