Podpořili jsme

Rozhodnutím správní rady ze dne 16. května 2022 byly podpořeny níže uvedené žádosti:


Tufo Pardus Prostějov - C1885 spol. s.r.o.      Velká cena Olomouckého kraje      cyklistika      sport

Tábor bude z.s.                                                Filmový tábor                                                         kultura

TJ Sokol I z.s.                                                   Oddíl Věrná garda                                                 sport, kultura

SKC z.s.                                                            Cyklistické závody                                                 sport

Mgr. Lenka Copková                                       CD Proměny Prostějov                                          kultura

Nota Bene Prostějov z.s.                                 Festival Mikulov                                                     kultura

Tenisový klub Prostějov, spolek                     Mistrovství světa juniorů do 14 let                         sport

Mgr. Lenka Sehnalová                                    Vydání časopisu "PRO"                                          vzdělávání

Tenis klub Prostějov, a.s.                                Evropská tenisová akademie                                sport


Hlasováním per rollam ze dne 8.6. 2022 byla podpořena žádost                  

Ing. Bohumil Moudrý                                        Hanácký skřivan 2022                                        kultura 

                                                                Hlasováním per rollam ze dne 22.6. 2022 byly podpořeny žádosti 

Vosičková Kateřina                                         Závody v krasojízdě                                           sport

Vosičková Michaela                                        Závody v krasojízdě                                           sport

Hlasováním per rollam ze dne 26.9. 2022 byly podpořeny níže uvedené žádosti: 

PCRS                                                                S láskou Lubošek - Hallowenn                         kultura

Oddíl Korfbalu Prostějov                                  Korfbal Champions Leaguage KCL 2022        sport

Rozhodnutím správní rady ze dne 5.prosince 2022 byly podpořeny níže uvedené žádosti: 

TK Plus                                                              Operní galavečer Prostějov                              kultura

TUFO Pardus                                                     Dráhové závody - Motol                                   sport

Klub přátel Reálného gymnázia a ZŠ PV          Turnaj absolventů                                             sport - kultura