Možnost podpory našeho nadačního fondu
Můžete využít programu Dárcovství nebo program Partnerství jak je uvedeno níže.Partnerství


     Nechte vaši firmu sehrát významnou roli v Nadačním fondu sportu, kultury a vzdělávání Prostějov. Program je určen pro partnery, které se rozhodly podpořit nadační fond mimo dárcovský program. Dárcem v partnerském programu nadačního fondu se může stát právnická  i fyzická osoba, která uzavře s nadačním fondem partnerskou smlouvu. Členství v partnerském programu je platné po dobu jednoho roku.

Mecenáš v programu partnerství nemusí uzavírat žádnou smlouvu, i tak mu využít níže uvedené benefity

Benefity:

Nositel malého hranolu nadačního fondu ve výši od 25.000.- ročně

 • účast na sportovních akcí a kulturních ve VIP sekcích a odborné veřejnosti, na které byl poskytnut nadační příspěvek
 • účast na setkání s úspěšnými sportovci a umělci organizovaných nadačním fondem
 • Umístění internetových stránek na našem webu

Nositel středního hranolu nadačního fondu ve výši od 50.000.- ročně

 • účast na sportovních akcí a kulturních ve VIP sekcích a odborné veřejnosti, na které byl poskytnut nadační příspěvek
 • účast na setkání s úspěšnými sportovci a umělci organizovaných nadačním fondem
 • permanentní vstupenka na sportovní utkání
 • Umístění internetových stránek na našem webu

Nositel velkého hranolu nadačního fondu ve výši od 100.000.-

 • účast na sportovních akcí a kulturních ve VIP sekcích a odborné veřejnosti, na které byl poskytnut nadační příspěvek
 • účast na setkání s úspěšnými sportovci a umělci organizovaných nadačním fondem
 • permanentní vstupenka na sportovní utkání
 • Umístění internetových stránek na našem webu
 • umístění reklamy na sportovní hale nebo stadionu

Dárcovství


Nechte vaši firmu sehrát významnou roli v Nadačním fondu sportu, kultury a vzdělávání Prostějov.

Program je určen pro právnické osoby a soukromé osoby, které se rozhodly podpořit nadační fond jakýmkoliv darem.

Dárcem ve firemním programu nadačního fondu se může stát kdokoliv, kdo zašle dar na účet nadačního fondu. Jeho právem je umístit logo nadačního fondu do svých reklamních materiálů a zde se označit za dárce.. Jeho internetové stránky mohou být umístěny na našich stránkách v sekci "Podpořili nás"

Do dvou měsíců v následujícím roce bude dárci vystaveno a zasláno elektronickou cestou potvrzení o přijetí daru, kde bude uvedeno, že dar bude použit na účely vymezené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 15 odst. 1 resp. § 20 odst.8. Toto potvrzení je vystavováno pro možnost uplatnění odpočtu poskytnutého daru od základu daně z příjmu.